Σχόλια

  • από Epanechnikov πριν 954 μέρες 1       

    Οφείλεται στην εφαρμογή του αξίωματος της επιλογής (ΑΕ) που επιτρέπει την κατασκευή μη μετρήσιμων συνόλων (κανένα παράδοξο δεν προκύπτει όταν μιλάμε για τη Zermelo–Fraenkel θεωρία συνόλων χωρίς τη εφαρμογή της ΑΕ). Είναι ο λόγος για τον οποίο η πιθανοθεωρία αφορά μόνο σίγμα άλγεβρες (σύνολα, μεταξύ άλλων, κλειστά σε αριθμήσιμη προσθετικότητα)


Log in για σχολιασμό ή γίνε μέλος εδώ.

Ποιά μέλη του buzz ψήφισαν αυτή την καταχώριση