Χαρτοπόντικας: H Αριστερά στη Δύση της κι η Αριστερά της Δύσης

...Κι ακόμα κι αν δεν μπορεί να προτείνει αξιόπιστες λύσεις, ή ακόμα αν δεν έχει παντού δίκιο, διαδίδει τουλάχιστον ένα προβληματισμό που μπορεί να γίνει συντελεστής στις εξελίξεις.

Σχόλια


Log in για σχολιασμό ή γίνε μέλος εδώ.

Ποιά μέλη του buzz ψήφισαν αυτή την καταχώριση