Η απατηλή ευκολία της Ιστορίας

Στην πρόσφατη - και ανοικτή ακόμη - διαμάχη για την επιστημονική ή μη επάρκεια του νέου βιβλίου ιστορίας της Στ΄ Δημοτικού στην Ελλάδα παρενέβησαν και διατύπωσαν μαχητικότατες γνώμες πολλοί...

Σχόλια


Log in για σχολιασμό ή γίνε μέλος εδώ.

Ποιά μέλη του buzz ψήφισαν αυτή την καταχώριση