Όλοι οι νεκροί σοβιετικοί στρατιώτες είναι ίσοι

Αλλά τα νεκροταφεία ορισμένων είναι λιγότερο ίσα από άλλων. Η άλλη, από την εσθονική, όψη. Αποκαρδιωτική, αφοπλιστική.

Σχόλια


Log in για σχολιασμό ή γίνε μέλος εδώ.

Ποιά μέλη του buzz ψήφισαν αυτή την καταχώριση