Τελευταία ποστ | Παλιότερα ποστ | Πιο δημοφιλή | Λιγότερο δημοφιλή
 

Quentin Tarantino remembers Reservoir Dogs: 'I counted the walkouts' (R. LeDonne, The Guardian)

"The movie’s producer, Lawrence Bender, had an acting teacher whose wife knew Keitel." Ακόμη και τώρα που όλοι οι υπόλοιποι μοιάζουν άκακα γεροντάκια, ο μπαγάσας ο Μάντσεν σου κόβει τα γόνατα. συνέχεια..

Charging Bull, Advertising Girl

[Fearless Girl is] an example of how commercialization can take something important and meaningful — something about which everybody should agree — and shit all over it by turning it into a commodity συνέχεια..

There’s a Green Card-holder at the heart of Greek philosophy

Those who justly oppose this presidency should take great care to avoid the irrational – rage, paranoia and conspiracy-mongering – and stick to the force of reason, evidence and argument. συνέχεια..

Before Trump job, Manafort worked to aid Putin (J. Horwitz, AP)

"Before signing up with Donald Trump, former campaign manager Paul Manafort secretly worked for a Russian billionaire with a plan to "greatly benefit the Putin Government" συνέχεια..